Een non-fictie jeugdboek over Dutch Design! geschreven door Arend van Dam en geïllustreerd door mij. Uitgegeven door van Holkema & Warendorf. Hier schreef ik iets over het proces en het strakke schema dat ik gebruikte om de illustraties te maken. 


A non fiction book for children about Dutch Design! Written by Arend van Dam, illustrated by me. Published by van Holkema & Warendorf 

Het boek staat vol met verhalen over o.a Maarten Baas, Christien Meindertsma, Billie van Katwijk, De ontdekfabriek en Dave Hakkens. Ook over Design-gerelateerde onderwerpen als nieuwe materialen, bouwtechnieken, plastic, 3D-printers en duurzaamheid. 

You may also like

Back to Top