Coverbeeld voor het nummer "overal lezen" | Cover image for the issue "Reading everywhere"
Verscheidene illustraties voor 'Lezen Magazine' 
various illustrations about reading, for 'Lezen Magazine' 
boven: Via een boek in een andere wereld stappen. Onder: Hoe literatuur pubers helpt hun wereldbeeld te verrijken
Above: Books help to step into a different world. Below: How literature helps teenagers broaden their view on the world
Boven: Hoe krijgen we kinderen aan de wereld-literatuur? Onder: Literatuur komt niet enkel tot ons via een boek, maar ook andere media.
Above: How to get children interested in world-literature? below: Literature isn't just in books anymore, also in different media

You may also like

Back to Top